روزی بهم می رسیم

روزی بهم می رسیم

 

بگذار سایه ی من

                               سرگردان از سایه ی تو جدا باشد

روزی بهم می رسیم

                             که گر باشد بین ما نه جز خدا باشد

/ 0 نظر / 9 بازدید