زندگی

خاطرم نیست تو از بارانی یا از نسیم
هر چه هستی
گذرا نیست هوایـــــــــــت،
بوِِِِِِِِِِِِِِیِِِِِـــــــــــــــت...
فقط آهسته بگو
با دلم می مانی...

/ 2 نظر / 14 بازدید
علي آليپا

سلام شعرت خوش بو بود [لبخند] موفق باشي [گل]

namaki

به ظاهر کوچک اما پراز معنا و حرف بود