نقطه عالی زندگی

                                 نقطه عالی زندگی

 

در صفحه گسترده حیات نقطه ای وجود دارد که هر کسی در آن نقطه بایستد و از آن نقطه به جهان نگاه کند،همه چیز را عالی خواهد دید.نقطه ی عالی زندگی جایی است که هر انسانی در آن نقطه باشدمهربان می شود . بخشنده.ساکن نقطه عالی زندگی،آرامش و وقاری غیر قابل وصف دارد و صورتی شفاف و دوست داشتنی. او از هیچ کس بدش نمی آید و به هیچ کس بدبین نیست. او در همه ی اتفاقات و پدیده های عالم خیر و نیکی می جوید و زیبایی و عشق پیدا می کند.نقطه عالی زندگی همان جایی است که ساکنین آن داد نمی زنند و خشونت را بر انسان ها روا نمی شمرند و به عشق و دوستی معتقدند و ایثار و فداکاری مرامشان است.

ساکن نقطه عالی زندگی در جایی غیر از ین نقطه نمی تواند زندگی کند و هر که با او همراه شود به ناچار بایثد به نقطه او یعنی عالی ترین بخش حیات نقل مکان کند.نقطه ی عالی زندگی دست یافتنی است و جایی است همین دور و برها ، حتی نقطه عالی زندگی من وتو می تواند همین جایی باشد که الان ایستاده ایم.

اکنون سوال این است که وقتی این نقطه تا این حد به ما نزیک است و تا این اندازه عالی و با شکوه ، پس چرا به آن نقطه نقل مکان نکنیم!؟

/ 0 نظر / 9 بازدید