چقدر سخته

چقدر سخته وقتی آدم دیگه یاری نداره چقدر سخته وقتی آدم یه دلداری نداره چقدر سخته وقتی آدم عاشق بخواد یه چیزی بگه ولی با عشق سرو کاری نداره چقدر سخته ببینه واسه درد و غمش واسه روز خوشش یه همراهه نداره آره سخته چقدر سخته بدونی بی وفا بوده و رفته بی وفایی میون ما عاشقا جایی نداره چقدر سخته وقتی یاری نباشه چقدر سخته دل از یارش جدا باشه چقدر سخته وقتی عاشق بخواد چیزی بگه ولی با عشق سرو کاری نداره     H3lllov3.persianblog.ir                                      امین فیاض

 

/ 0 نظر / 8 بازدید