طنز

با حال: استادی که در جلسه امتحان تقلب نگیرد.میان ترمها راتصییح نکند .حضور و غیاب نکند.استادی که نمره ها را روی نمودار ببرد

ضد حال : مراقبی که جای دانشجویان را در جلسه امتحان عوض کند

دوزاری : ده شاهی سابق :مدرک دانشگاه آزاد

سشوار : وسیله ای که باد گرم تولید میکند،کولر دانشگاه

شناسنامه: مشخصات اصطلا حات دانشجویی که نام و نامخانوادگی،نام پدر،شماره دانشجویی همره با تعداد واحد های یک دانشجو را از جنس مخالفحفظ باشد.متخصص در امور خواستگاری و بعله برون و عشق و لبخند

عشق و صفا: آغاز زندگی مشترک.اول بدبختی.پایان دوران کلشکلش.آشنایی بیشتر با وزیر جنگ.

جوشکار: متخصص  در امور ازدواج از خواستگاری گرفته تا عقد وعروسی

آب خنک: خوردن آن معادل اخراج است.پاداش فعالیت های سیاسی.چیزیکه به وفور یافت میشود

کبریت بی خطر :دانشجویی که فقط کار فرهنگی و علمی انجاممیدهد.دانشجوی غیر سیاسی.مصداق ضرب المثل "اهسته بیا تا گربه سلف شاخت نزنه".

سوتی: سه کردن .ضایع بازی .کسی که در نقلیه دانشگاه با بوق بهزمین بخورد.دانشجویی که مسله را حفظ کند ولی پای تخته یادش برود.دانشجویی که درجلسات امتحان پس از رد و بدل کردن ورقه فراموش کند اسم برگه را عوض کند.رو شدنتقلب

هیت پاکسازی: دانشجویی که همیشه در سلف و تریا و بوفه نشستهباشد.گشنه.نخورده

بد شانس: مشروط با معدل  11،98  یا  11،99.

شمع و گل و پروانه: دانشجویانی که در جلسه امتحان کنار همبشینّند

بدل کار : جانشین.کسی که در کلاس های عمومی بجای دوستش حاضریبزند یا دنبال نمره برود.فداکار

زوج خوشبخت: کسانی که در دانشگاه دست همدیگر را میگیرند تا گمنشوند.ندید.پدید

دانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس

دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان

دانشجویان پرسر و صدا = گروه لیانشانپو 

دانشجوی پزشکی : به خاطر یک مشت دلار

خانواده دانشجویان : بینوایان

دانشجوی مدل رپی : الو، الو، من جوجوام

انتخاب درس افتاده : زخم کهنه

مراقبین امتحان : سایه عقاب

تقلب : عملیات سری

روز دریافت کارنامه : روز واقعه

اعتراض دانشجو : بایکوت

اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم

دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد

آینده تحصیل کرده : دست فروش

رئیس دانشگاه : مرد نامرئی

استاد راهنما : گمشده

دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده

سرویس دانشگاه : اتوبوسی بسوی مرگ

کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان

ژتون فروشی : آژانس شیشه ای

علت نیافتن بعضی از دانشجویان : رابطه پنهان

التماس برای نمره : اشک کوسه

سوار شدن به اتوبوس : یورش

ترم آخر : بوی خوش زندگی

تصویه حساب : خط پایان

عمر دانشجو : بر باد رفته

مسئول خوابگاه : کاراگاه گجت

ادامه تحصیل تا دکترا : دیدار در استانبول

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
نازنین

موفق و پیروز باشی با آرزوی سلامتی برای همه ایرانیان منتظر حضور سبزتون هستم