یار

چون لاله به نوروزقدح گیربدست

بالاله رخی اگرتورافرصت هست

می نوش بخرمی که این چرخ کهن

ناگاه توراچوخاک گرداند پست

نویسنده :خجسته

/ 0 نظر / 6 بازدید