دل دیوانه

آنکه چشمان تو را اینهمه زیبا می کرد

کاش از روز ازل فکر دل ما می کردیا نمی داد به تو اینهمه زیبایی را

یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد

/ 1 نظر / 10 بازدید