من نمی دانم

من نمی دانم  که چرا می گویند : اسب حیوانی نجیب است،     کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست                                   گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد                                                                 چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید.

/ 0 نظر / 9 بازدید