# جملات_زیبا

اومدم..

من اومدم خداحافظی!                          چشمامو خوب نگاه بکن!                                                      اگه میخوای  اسممو یه بار یگه صدا بکن!  
/ 2 نظر / 13 بازدید