# شعر(سهراب_سپهری)

راز گل سرخ

کار ما نیست شناسایی ((راز)) گل سرخ                                        کار ما شاید این است                                                        که در ((افسون)) گل سرخ شناور باشیم.
/ 0 نظر / 3 بازدید

سهراب

خودم را از روبرو تماشا کردم.                                     روی خودم خم شدم                                                         حفره ای در هستی من دهان گشود.
/ 0 نظر / 5 بازدید