دیگه از تو .....

توجهبه من زنگ بزن                                                                                        توجهبه من زنگ بزن

نیاز به یک دوست برای راهنمایی کردن من برای مدیریت وبلاگم

/ 2 نظر / 9 بازدید
A : Sh

سلام . متن شما مورد توجه من واقع شد . باید بگم که بسیاری از شعرها قشنگ و با معناست و شعر آخرتون هم اواخرش خیلی قشنگ بوده . [دست> [لبخند] 29 / 8 / 1389

A : Sh

سلام . متن شما مورد توجه من واقع شد . باید بگم که بسیاری از شعرها قشنگ و با معناست و شعر آخرتون هم اواخرش خیلی قشنگ بوده . [لبخند] 29 / 8 / 1389[دست]